SXUCAC

Sub-Xarxa Universitària de Comunitats d’Aprenentatge de Catalunya

Presentació SXUCAC

Les Comunitats d’Aprenentatge és un projecte basat en un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a la transformació social i educativa. Aquest model educatiu està d’acord amb les teories científiques a nivell internacional que destaquen dos factors claus per a l’aprenentatge en l’actual societat: les interaccions i la participació de la comunitat.

SXUCAC es posa al servei i forma part d’aquesta xarxa de Comunitats d’Aprenentatge, des de el diàleg igualitari amb tots els seus components. En democràcia, no som el professorat universitari els que hem de decidir per on ha d’anar l’educació o la societat, això correspon a la ciutadania i a les persones que aquesta decideix per aquesta tasca. La nostra obligació és portar les evidències científiques sobre les actuacions que assoleixin l’èxit en l’avanç cap els objectius marcats per la societat.

Formen part de SXUCAC el personal docent i investigador de les universitats catalanes disposat a col·laborar amb les comunitats d’aprenentatge des del rigor de les seves bases científiques i amb l’objectiu de millorar els resultats educatius de tots els nens i nenes de Catalunya en l’aprenentatge instrumental i la convivència. Per tant, es comprometen a aprofundir en aquestes bases científiques (llegint i debatent la bibliografia), a no realitzar cap adulteració de les mateixes, a visitar i a col·laborar directament en alguna de les tertúlies pedagògiques de la seva zona.